Сметка на дружеството в лева:

IBAN: BG61UNCR70001522598757

BIC: UNCRBGSF

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД