Амбициозната политика на управление на Порт Рейл" ООД е фокусирана да предостави първокласни услуги в сферата на железопътния транспорт, за което първостепенна роля изиграват постоянните инвестиции в разширяване на своя човешки и технически ресурс. С добре обучени и високо квалифицирани кадри, ремонтни бази и подвижен състав, изцяло отговарящ на изсикванията, регламентите и директивите на Европейския съюз в областта на железопътния транспорт, фирмата извършва дейности, свързани с менвра на вагони и влакови композиции, ж.п. превоз на товари, обслужване на влакове, техническа поддръжка на железопътен подвижен на територията на пристанищни терминали, производствени и индустриални железопътни клонове на множество ключови места в страната.

       Днес, локомотивния парк на Порт Рейл" разполага с 16 броя дизелови локомотиви, 4 броя дизелово-електрически магистрални локомотиви и 24 товарни вагона - тип Еаоs.

      В стремежа си към постоянно развитие и модернизация на дейностите, които извършва, и водени от желание за намаляване на емисиите на парникови газове, фирмата предвижда инвестиция в закупуване на електрически маневрени локомотиви, които ще заменят част от дизеловия локомотивен състав на маневрения оператор.