Основен приоритет за нас е постоянното усъвършенстване на професионалните умения и експертни познания на служителите и работниците. Съвместно с  Центъра за Професионално Обучение (ЦПО) към БМФ Порт Бургас, дружеството ни предоставя възможност за квалификация и преквалификация на обучени кадри в сферата на железопътния транспорт.

      „Порт Рейл“ ООД е  отговорен маневрен оператор и като такъв е силно фокусиран върху осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с международните стандарти. Пример за това е сертифицирането на наши служители за работа с опасни товари.