Поредното попълнение във флотилията на Дружеството

Най-новото попълнение в локомотивния парк на маневрения оператор "Порт Рейл" ЕООД, вече пристигна от Полша в България. Дизеловият локомотив серия 007 е закупен след цялостно реновиране и модернизация в полския завод за ремонт на железопътен подвижен състав TOR-LOK Sp z o.o.. Локомотивът ще се експлоатира като основна, надеждна и екологична машина при извършването на ж.п. маневра на вагони в един от най-големите индустриални клонове в България.