От 2017 година „Порт Рейл“ ООД е лицензиран за Лице отговорно за поддръжката на вагони и вагон-цистерни, а две години по-късно, през 2019 година, разширява своя обхват, като е сертифициран и за поддръжка на локомотиви. 

       През 2019 година на територията на БМФ Порт Бургас" ЕАД е изградено локомотивно депо за извършване на текущи ремонти и технически прегледи на локомотиви от квалифицирани специалисти. Депото е оборудвано с два ремонтни канала, които позволяват да се извършва оглед и ремонт на механичната част на тягов подвижен състав. В ремонтното хале са позиционирани два телфера с товароподемност от 2,5 т. всеки и осем броя повдигателни крика с товароподемност 40 т. всеки.