"Порт Рейл" ЕООД предлага на своите клиенти широка гама от качествени услуги, свързани с железопътен превоз на товари. Фирмата предлага партньорство за извършване на маневрена дейност на железопътни потоци в индустриални клонове и гари, организация на железопътен транспорт на товари, поддръжка и ремонт на тягов подвижен състав:

      * маневрена дейност за подаване и изваждане на влакови композиции в и от индустриални клонове;

      * организация и логистика на железопътен превоз на товари;

      * техническа поддръжка на локомотиви и вагони;