„Порт Рейл“ ООД е частен железопътен превозвач и маневрен оператор, който предлага широка гама от услуги, свързани с обслужване на влакове на територията на Република България.

+
8
+ Години маневрен оператор
26
+ клиента като маневрен оператор
18
+ дизелови маневрени локомотиви
24
+ Собствени вагони, тип Eaos

Ж.П. маневра на влакове и вагони

Поддръжка на вагони и вагон-цистерни

Поддръжка на локомотиви

Железопътен транспорт на товари

НОВИНИ

Ние работим със